Jak sprzedać mieszkanie z hipoteką?

Utworzono: 2015-05-11

Na rynku nieruchomości funkcjonuje coraz więcej mieszkań zadłużonych przeznaczonych do sprzedania. Jak zrealizować taką transakcję, aby zabezpieczyć swoje interesy?

Sprzedaż zadłużonej nieruchomości – procedury

Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką nie należy do czynności prostych. Przede wszystkim fakt wpisu  hipoteki do ksiąg wieczystych, często zniechęca kupujących już na samym początku rozważania takiej transakcji. Warto pamiętać jednak, że obrót nieruchomościami zadłużonymi jest jednak w Polsce możliwy. Co więcej, można go dość szybko przeprowadzić, jeśli skorzysta się z usług wyspecjalizowanych w tym kierunku firm.

- HZDK Grupa Inwestycyjna skupuje takie nieruchomości na terenie całego kraju.  Jesteśmy podmiotem, który skupuje nieruchomości obciążone hipoteką. Transakcje kupna i sprzedaży zadłużonych nieruchomości wykonujemy w sposób bezpieczny zarówno dla naszych Klientów, jak i interesów prowadzonej przeze mnie firmy. Co więcej, Klienci niezwykle doceniają fakt, że za kupowane nieruchomości zawsze płacimy gotówką.” – mówi prezes spółki Tomasz Szymkowiak.

Jak bezpiecznie sprzedać zadłużone  mieszkanie? 

Sprzedaż zadłużonego mieszkania jest możliwa po spełnieniu szeregu czynności, które zagwarantują pełne bezpieczeństwo transakcji. Pierwszym krokiem jest uzyskanie zaświadczenia z banku, w którym zaciągnięto kredyt hipoteczny, o wysokości kwoty pozostałej do spłaty. W ten sposób, zaraz po sprzedaży mieszkania pieniądze we wskazanej wysokości zostaną przekazane bankowi, a różnicę tych kwot natomiast otrzyma sprzedający. Po wtóre, bank, w którym zaciągnięto hipotekę, musi wyrazić zgodę na wcześniejszą spłatę kredytu – to istotne dla tej instytucji, ponieważ wiąże się z koniecznością rezygnacji z dochodu w postaci odsetek od kredytu. Co więcej, bank także musi zgodzić się na wykreślenie z dokumentów sądowych, a dokładniej z zapisów księgi wieczystej, informacji o hipotece.

Jeśli sprzedający zamierza sprzedać obciążone hipoteką mieszkanie i kupić inne, także korzystając z kredytu bankowego, musi posiadać najpierw zaświadczenie z pierwszej instytucji o kwocie pozostającej do zapłaty, a następnie dostarczyć drugiemu bankowi informację o całkowitej spłacie poprzedniego zobowiązania.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!